یافتن شغل

iMatchSkills.org. بزرگترین هيئت استخدامی شغلی در اورگا ن. شما می‌توانید شغل پیدا کنید و کارفرمایان می‌توانند شما را پیدا کنند. هرچه جزئیات بیشتری را در پروفایل کاریابی (Job Seeker) خود درج کنید، بیشتر نظر کارفرمایان را به خود جلب می‌کنید. ثبت نام الزامیست .  

 دورهٔ کارآموزی. فرصت‌هایي برای دوره کارآموزی در اورگان. می‌توانید با توجه به نوع شغل، محل و فرصتهای شغلی اقدام کنید. 

در لیست مشاغل اورگان را دنبال کار بگردید. مشاغل فهرست شده در دفاتر کاریابی  و اشتغال اورگان WorkSource Oregon    را مشاهده کنید.

مراکز کاریابی چند منظوره. یک هيئت استخدامی شغلی با حمایت مالی وزارت کار ایالات متحده. در مورد مشاغل اطلاعات کسب کنید، آموزش ببینید و سایر موارد .

مشاغل دولتی. در لیست مشاغل شهری ، محلی ، ایالت  اورگا ن، فدرال، ارتش و آموزشی  جستجو کنید.

اداره کاریابی ملی. مشاغل را بر اساس ایالت جستجو کنید، در شرکت‌های عضو به جستجوی مشاغل بپردازید، کارفرمایان علاقه مند به استخدام ارتشیان بازنشسته (کهنه سربازان) را پیدا کنید. شریک انجمن ملی سازمان‌های نیروی کار دولتی.

اطلاعات کیفیتی مشاغلِ اورگا ن. ده‌ها هزار لیست مربوط به مشاغلِ اورگا ن . اداره کار و اشتغال اورگا ن این  اطلاعات کیفیتی را اداره میکند۰

مشاغل ایالت اورگا ن. در دفاتر و ادارات ایالت اورگا ن به دنبال کار بگردید.