Liên Hệ

Bộ Lao động Hoa Kỳ đã thực hiện ưu tiên dịch vụ cho các cựu chiến binh và vợ/chồng đủ điều kiện trong tất cả các dịch vụ việc làm, đào tạo và sắp xếp việc làm trong bất kỳ chương trình chuẩn bị lực lượng lao động nào do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ. Nếu quý vị phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ hoặc vợ/chồng đủ điều kiện, vui lòng cho chúng tôi biết.Liên Hệ Trung Tâm WorkSource

Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi Đường Dây Truy Cập Ngôn Ngữ của WorkSource Oregon tại 833-685-0845.

Quý vị có thể gọi điện thoại hoặc nhận trợ giúp tại bất kỳ trung tâm nào của chúng tôi ngay cả khi quý vị không có cuộc hẹn.  Hãy bấm vào trung tâm WorkSource Oregon mà quý vị muốn kết nối trên bản đồ bên dưới để nhận thông tin liên lạc.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Không chắc chắn bắt đầu từ đâu? Hãy Cung cấp một số thông tin cho trợ lý ảo của chúng tôi và chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị đến nơi quý vị cần đến. Trợ lý ảo của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi phổ biến về các dịch vụ của WorkSource Oregon và giúp quý vị lấy hẹn với một trong các nhân viên của chúng tôi.

Cần gặp ai đó?

Quý vị có những lựa chọn. Hãy lấy hẹn ở bên dưới. Quý vị cũng có thể đi đến một trong các Trung tâm WorkSource của chúng tôi.
WorkSource Oregon cung cấp trợ giúp miễn phí để quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Một số ví dụ về trợ giúp miễn phí đó là những người thông dịch ngôn ngữ đối thoại và ngôn ngữ ký hiệu, tài liệu văn bản bằng những ngôn ngữ khác, chữ khổ to, âm thanh và những dạng thức khác. Xin vui lòng nhấn vào nút bên dưới để điền vào mẫu đơn để chúng tôi biết cách hỗ trợ quý vị.
 
Nếu quý vị có phản hồi, bao gồm nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị đã bị Trung tâm WorkSource từ chối dịch vụ hoặc đối xử khác biệt vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, đảng phái chính trị hoặc niềm tin của quý vị, quý vị có thể muốn nộp đơn khiếu nại. Truy cập trang Cơ hội Bình đẳng của Sở Việc làm Oregon để xem nơi và cách nộp đơn hoặc liên hệ với trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương của quý vị.