Các Nguồn Thông Tin

211info.orghoặc 211. Tìm sự giúp đỡ về chỗ ở, chi phí điện nước, thực phẩm, chăm sóc trẻ, v.v.

Healthcare.oregon.gov hoặc 1-855-268-3767. Nếu quý vị mất hoặc không có được sự hỗ trợ chăm sóc y tế, quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp.

Thông Tin về Thị Trường Lao Động(Labor Market Information). Hệ Thống Thông Tin về Thị Trường Lao Động của Oregon cung cấp các thông tin về việc làm hiện nay, những báo cáo chuyên nghành, và những công việc đang đăng tuyển. Mục Các Việc làm & Nghề nghiệp sẽ cho phép quý vị tìm biết những mức lương, sự tăng trưởng công việc dự kiến, và những vị trí đang tuyển dụng của hơn 700 ngành nghề. Hãy truy cập www.qualityinfo.org để xem thêm thông tin.

Hướng dẫn Ổn Định Quyền Sở Hữu Nhà Oregon(Oregon Homeownership Stabilization Initiative). Kể từ năm 2011, chúng tôi đã giúp hơn 16,000 gia đình tại Oregon giữ lại nhà của họ. Dù tình hình tài chính của quý vị vừa mới thay đổi hay quý vị đã đang gặp khó khăn trong một thời gian, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý vị.

Oregon An Toàn + Vững Mạnh(Safe + Strong Oregon). Hãy tìm những nguồn thông tin để giúp quý vị vượt qua COVID-19 một cách anh toàn để cho quý vị, gia đình của quý vị và những cộng đồng của chúng ta luôn vững mạnh.