Các Sự kiện WorkSource

WorkSource Oregon cung cấp các sự kiện trực tiếp và trực tuyến trên toàn tiểu bang. Xem bên dưới để tìm thêm thông tin về sắp tới Các sự kiện WorkSource Oregon và chọn liên kết của sự kiện mà quý vị quan tâm.

Trades & Transportation Job Fair

In-Person Event

July 17, 2024, 11:00am - 3:00pm

These employers, unions, & training providers are excited to meet you!

More Info Full Details

Edustaff Hiring Event - Douglas County

In-Person Event

July 23, 2024, 10:00am - 12:00pm

Join us in Roseburg for this hiring event with Edustaff!

More Info Full Details

Southern Oregon Veterans Stand Down & Employment Fair

In-Person Event

July 24, 2024, 10:00am - 2:00pm

Join us for this Veteran event on July 24, 2024 in Southern Oregon.

More Info Full Details